Disclaimer & privacy statement


Als u deze website bezoekt, gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen en stemt u daarmee in.

 

Algemeen 

FM at Work B.V. beheert de website www.fmatwork.nl. FM at Work heeft de informatie op www.fmatwork.nl met zorg samengesteld en geproduceerd. Aan foto’s en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.
 

Aansprakelijkheid

In geen geval is FM at Work, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers  aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van www.fmatwork.nl. Dit geldt ook voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden. En voor het oneigenlijk gebruiken, wijzigen en vernietigen van informatie.
 

Intellectueel eigendom

FM at Work heeft auteursrechten, beeldrechten en merkrechten van deze website. Zoals teksten, ontwerpen, foto’s, grafisch materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan om de inhoud en vormgeving van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FM at Work te reproduceren, bewerken, distribueren of openbaar te maken. Dit geldt niet voor downloaden en printen voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doelen.
 

Privacy

FM at Work respecteert de privacy van alle gebruikers van www.fmatwork.nl. Daarom behandelt FM at Work persoonlijke informatie vertrouwelijk. Data als namen, e-mailadressen en contactinformatie delen we niet met derden en gebruiken we alleen voor analyses en rapportages. Doel: onze website verbeteren. En om te zien hoe onze site wordt gebruikt.

 

FM at Work kan het beleid altijd wijzigen.